De rotonde

(roman in verzen, Cossee 2016)

Flaptekst:

Van Dam heeft genoeg van zijn grijze kantoorleven en de daarbij horende lethargie en drankzucht. Hij verlaat de stad, op zoek naar een afgelegen kruispunt, om daar zijn ziel aan de duivel te verkopen. Maar dan nadert er een verschrikkelijk, ongenadig onweer, en blijkt het kruispunt – dat zul je altijd zien – veranderd in een rotonde.

 

Fragmenten:

Recensies: